TẢI XUỐNG NGAY

Tải xuống

  • Chọn vào biểu tượng tải xuống hoặc quét mã QR để tải xuống ứng dụng, khuyến nghị sử dụng đường truyền chính để tải xuống. 

  • Mở “Cài Đặt” chọn “Chung” và “Quản lý thiết bị” tương ứng với tên tệp mô tả và chọn “Tin Cậy”.
  • Quay lại màn hình và mở APP để bắt đầu đăng ký

Trải nghiệm Cá Cược Esports tốt nhất

Tải xuống APP gốc của Apple Hướng dẫn cài đặt.

  1. Quét mã để tải xuống – cài đặt
  2. Đi tới Cài Đặt – Chung – Quản lý thiết bị.
  3. Chọn XXXX XXXX và chọn Tin Cậy.

Đăng ký

  • Hỗ trợ đăng ký bằng số điện thoại di động.
  • Khi đăng ký, để đảm bảo an toàn, vui lòng điền họ tên thật trùng với họ tên qua thẻ ngân hàng rút tiền. Một khi tên đã qua đăng ký thì không thể thay đổi được.
  • Nếu điện thoại di động không thể nhận mã xác minh, vui lòng thử lại sau 5 phút hoặc sử dụng PC để đăng ký.